Hillestad bondekvinnelag 60 år 3.mars 1996

I anledning vår 60årsdag hadde vi invitert lederne av bondekvinnelagene rundt oss til søndagskaffe. Representanter fra Hof, Vassås og Botne, samt fra Hillestad Sanitetsforening kom og feiret med oss i Gerd og Johns lune stuer i Rønningen. Gavebordet viste fotoalbum og blomster, pengegave og bordflagg, dekorativt skilt og enda mer blomster.

Bli medlem