Hillestad kirke pyntet i takknemlighet over markens grøde
Hillestad kirke pyntet i takknemlighet over markens grøde
Arnstein Roch Øverland
Arnstein Roch Øverland

Høsttakkefest i Hillestad kirke

Hillestad - den fine lille bygda i Vestfold - hvor bygdekvinnene i en årrekke har servert kirkekaffe og dekorert kirken til høsttakkefesten.

Kirkekaffen har etterhvert blitt byttet ut med suppe, som smaker nydelig i all slags vær. I år i strålende sol ute på kirkebakken.

Arnstein Roch Øverland ga oss en ekstra fin musikalsk opplevelse med to sanger han framførte sammen med organist Aare-Paul Lattik. Prost Harald Bryne forrettet og kollekten gikk til bygdekvinnenes prosjekt i Guatemala.

Tusen takk!

Bli medlem