Ellen-Marie Rønningen var auksjonarius
Mary Ann Aasen med myrt i sykkelkurven

Junikveld med hodet fullt av blomster

På sykkel, til fots og pr bil kom vaiende blomsteraks med bondekvinner under til Turid Næss denne junikvelden. Planteauksjon sto på programmet

Bli medlem