Maimøtet i stua på Ramberg skole, Reidvin-tunet

Trond Flannum orienterte oss om oppbyggingen av gamle Ramberg skole som ble flyttet hit til Damsrønningen fra gamle E18 der den sto helt inn i veien og ville blitt revet. Istedet har den fått nytt liv her i Hillestad takket være en dugnadsgjeng det ikke finnes maken til. Kåre Holts dikterstue likeens - hit har den blitt fraktet og fått en fredet plass mellom trærne nær Mølledammen.

Bli medlem