Partering av gris

2.oktober 2000 var vi hos Berit Hjelmtvedt.

Hans Arne Rønningen, som jobber på slakteriet, demonstrerte for oss.

En morsom kveld med auksjon av varene til slutt

Bli medlem