Trollebollene fenger alltid!

Barnearrangement - boller, brus og kaffe for salg - og lynlotteri på traktor og dokke med garderobe - og en masse andre gevinster. Latteren runget hos store og små da Trollebollene innfant seg og begynte sitt samspill med barna.

Bli medlem