Årsmøte

Kinsarvik bygdekvinnelag hadde årsmøte i Borstova den 14. november 2016. 

Etter at årsmøtesakene var ferdige,  - årsmelding og rekneskap godkjent, gjekk me over bakken og fekk eit godt måltid på Gløyp.  Litt musikalsk underhaldning vart det og!   medlemmer møtte opp på årsmøtet. Årsmeldinga for arbeidsåret 2015-2016 finn du her:http://bygdekvinnelaget.no/lokallag/kinsarvik-bygdekvinnelag/lagsdokument.

Bli medlem