Loddsal

Inntektene av loddsalet går til kjøp av ny konfirmantbunad.

Loddsalet har starta !  Det ligg loddbøker i kjellaren på Spar og på blomebutikken. Du kan også kjøpa lodd på medlemsmøta våre. Lodda kostar kr. 5 pr. stk.

Det er mange flotte gevinstar. Hovedgevinst er ei dokke, Oda, som er kledd i ein staseleg Hardangerbunad. Gevinstlista inneheld både handarbeide og tradisjonsmat. Trekning vert i månadskiftet november / desember.  

Takk for støtte!

Bli medlem