Årsplan

Kjose bygdekvinnelags årsplan lages hver år etter ønsker fra våre medlemmer. Ønskene meldes inn på adventsmøtet tidlig i desember, og styret arbeider med ønskene og forslagene frem til møtet i januar. Der presenteres årsplanen.

 

Torsdag 25. januar på Omsland bedehus kl. 19.00

Infomøte v/ Tove Moland 

 

Torsdag 22. februar på Omsland bedehus kl. 19.00

Farging av garn v/ Åse Krømke. 

 

Torsdag 22. mars på Omsland bedehus kl. 19.00

"Kvinner ut" v/ Sosan Mollestad.

 

Fredag 13. april på Eikvang kl. 18.00

Bygdekveld. Åpent for alle.

 

Torsdag 26.april på Omsland bedehus kl. 19.00

Åpent møte. Sprossa kommer å snakker om å ta vare på gamle hus og bakerovner. 

 

Torsdag 31.mai, Brekkeparken Skien. 

Omvisning i Brekkeparken. Oppmøte på kirkeparkeringen i Kjose klokken 17.30. 

 

Torsdag 14. juni, Bøkekroa klokken 18. 

Sommeravslutning og jubileumsfeiring.

 

Torsdag 30. august på Omsland bedehus kl. 19.00

"Ikke bare brød"? 

 

Fredag 7.september på Omsland bedehus kl. 18.00

Basar til inntekt for drift av Omsland bedehus

 

Torsdag 27. september på Omsland bedehus kl. 19.00

Kranser/oppsatser med tanke på marked

 

Torsdag 25. oktober på Omsland bedehus kl. 19.00

Årsmøte

 

Lørdag 10. november.

Kjosemarked. 

 

Torsdag 29.november hos Inger O. i Hauen (Kjosevn. 931) kl. 18.00

Adventsmøte.

 

Søndag 2. desember på parkeringen v/Kjose Kirke kl. 17.00

Julegrantenning

 

 

Bli medlem