Årsplan

Kjose bygdekvinnelags årsplan lages hvert år etter ønsker fra våre medlemmer. Ønskene meldes inn på adventsmøtet tidlig i desember, og styret arbeider med ønskene og forslagene frem til møtet i januar. Der presenteres årsplanen.

 

Torsdag 31. januar hos Inger Omsland kl. 19.00.

Infomøte v/ Tove Moland. 

 

Torsdag 28. februar på Omsland bedehus kl. 19.00.

 Almviks Landhandel kommer på besøk.

 

Torsdag 28. mars på Omsland bedehus kl. 19.00.

Hvaler gjestehage v/Marit Skovly.
Kjøkkenhage på 1-2-3.

 

Fredag 5. april på Eikvang kl. 18.00.

Bygdekveld. Åpent for alle.

 

Torsdag 25. april på Omsland bedehus kl. 19.00.

Fermentering.

 

Torsdag 23. mai, Fritzøeparken 18.00.

Omvisning i Fritzøeparken. Oppmøte på kirkeparkeringen i Kjose klokken 17.30. 

 

Juni.

Sommeravslutning, info kommer senere.

 

Torsdag 29. august på Omsland bedehus kl. 19.00.

Infomøte.

 

Fredag 6. september på Omsland bedehus kl. 18.00.

Basar til inntekt for drift av Omsland bedehus.

 

Torsdag 26. september på Omsland bedehus kl. 19.00.

Sanketur i nærområdet, Ingjerd Beate Nyhus Larsen blir med oss på tur (hun som fortalte om sopp på et medlemsmøte).

 

Torsdag 31. oktober på Omsland bedehus kl. 19.00.

Årsmøte.

 

Torsdag 28. november. 

Adventsmøte, info kommer senere.

 

Søndag 1. desember på parkeringen v/Kjose Kirke kl. 17.00

Julegrantenning

 

 

Bli medlem