Hopp til hovedinnhold

Kjose Bygdekvinnelag

Om oss

9. mars 1948, ble Kjose bondekvinnelag stiftet. Gjennom årenes løp har lagets sekretærer trofast ført møtereferater i protokollene. Med sirlig håndskrift kan vi lese om oppstarten, turer, aktiviteter, opp og ned turer, protestskriv og temaer som ble diskutert. Vi møter igjen gamle og kjente kvinner som har vært med å prege bygda vår og som vi trygt kan si har bidratt til å forme dagens bygdekvinnelag.

Kjose bygdekvinnelag har rekruttert nye medlemmer med slagordet ”Vil du være med å tråkke i gamle fotspor, og kanskje sette noen nye?” Her skal vi tråkke i gamle fotspor, hedre og fremheve kjosedamer og jobben som er gjort gjennom lagets historie og skape nye tradisjoner og aktiviteter i bygda. Vi skal ta vare på gamle tradisjoner, kultur og håndverk og overføre kunnskap mellom generasjoner.

Rammene, møtene, årssyklusen og aktiviteten som ble skapt i 1948, finnes i laget den dag i dag, således har vi klart å bevare og bygge videre på tradisjonene som ble skapt for mange år siden. I tillegg har vi skapt nye møteplasser for bygdas innbyggere som Bygdekvelden, Julegrantenning og nå sist Kjose Markedet.

Det er god oppslutning på møtene og en flott blanding av erfarne bygdekvinner og de som er litt yngre. I dag har vi medlemmer i alle tiårene fra 20 – 90 år. Her finner vi medlemmer født og oppvokst i Kjose og nyinnflyttede damer. Laget favner med andre ord en stor bredde i erfaring, bakgrunn og alder. Men alle med en felles interesse: Vi ønsker å være med på å sette vårt preg på bygda og bidra til positiv utvikling.