Roar Ree Kirkevold- birøkter og forfatter.
Insektshotell fra Knupp hageland.
Påskestemning.
Salg av kaffe og vafler.
I en bikube på sommeren kan det være opptil 60000 tusen bier.
La gresset i hagen vokse.

En reise i bienes verden

Onsdag 29 mars på lokalet i Kjose holdt Roar Ree Kirkevold  et spennende foredrag som tok oss med på en liten reise i  bienes verden.Mange  hadde tatt turen til Eikvang for å høre på det inspirerende foredraget. Foredraget viste seg å være lærerrikt og ikke minst humoristisk. Latteren satt løst  i salen.

Roar Ree Kirkevold som både er birøkter og forfatter hadde tatt turen fra sitt hjemsted i Ramnes for å holde foredrag. Temaet for kvelden var " bienes virkelighet og hva du som enkeltperson kan gjøre med det"? Han ga en innføring  i bienes oppbygging i bikuben og videre ga han en morsom og lettforståelig forklaring på biens forplantning. At foredragsholderen er forfatter av "Den store biplanteboka" var ikke vanskelig å forstå. Han tok oss med på  en reise i  flere av bienes favorittplanter. Han er inspirert av gammel folketro og ga publikum tips for hva flere planter ble brukt til før i tiden. Biene er helt nødvendig for pollineringen av både dyrkede vekster og ville planter.Dersom insektene forsvinner er det ingen som stepper inn i deres sted og gjennomfører den helt nødvendige bestøvningen som må til for at planter skal formere seg. Hva kan vi gjøre for for hjelpe biene?Vi kan ganske enkelt sørge for at det er pollen og nektarrike planter i hagen gjennom hele sesongen. Ikke minst kom det frem i foredraget at vi er for flinke til å klippe plenen. Blomsterenger, beitemarker og blomsterrike veikanter har forsvunnet mange steder. Det viser seg at antall insekter langs veien har halvert på 20 år. På et av foredragsholders bilder står det :"Biene minner oss om at vi vet så lite". Vi kan undre oss bort i det som foregår i naturen. Vi fortsetter å undre oss og håper den dyktige birøkteren  tar turen til Kjose snart igjen.

Norges Birøkterlag

Norges Birøkterlag som ble stiftet i 1884, er birøkterenes faglige organisasjon med lokallag i alle fylker i landet.Organisasjonen er til for alle som er interessert i birøkt. Enten du har en eller flere hundre bikuber vil medlemskapet i Norges Birøkterlag gi fordeler og være til god hjelp.

Bli medlem