Glade gavemottakere!
Glade gavemottakere!
Aura Avis fra mars 2016
Aura Avis fra mars 2016

Meisingset bygdekvinnelag fikk midler fra Sparebankstiftelsen

Pengene skal gå til opprustning av "gammelbrua", og turstier ved elva.

I begynnelsen av mars 2016 sto det med krigstyper i Aura Avis: "Storebro på vei over i historien". Det var veldig mange i bygda som syntes at dette var trist, men en Facebookaksjon og flere møter med vegvesenet førte til at brua heldigvis fikk stå. Samtidig begynte vi i bygdekvinnelaget sammen med Bygdalaget og Tingvoll Jeger og sportsfiskerlag, planlegging av opprusning av Storbrua og området rundt. Vårt mål er å forskjønne bygdasentrum, samt å lage en tursti som vil binder hele området sammen, fra elva til badeplassen ved Hanemsvatnet. Hele turløypa vil bli ca 1,5 km og store deler av løypa vil gå på den nye gang og sykkelstien.

Hele prosjektet  bygger på det som i sin tid ble kalt "Storebroprosjektet", samt Tingvoll Jeger og sportsfiskerlag sin plan om å lage en sti ved elva. 

Vi søkte Sparebankstiftelsen om midler til prosjektet, og fikk utdelt kr 208 000,-
Tusen takk til Sparebankstiftelsen Tingvoll!

 

Bli medlem