Ny gapahuk og benk ved elva
Ny gapahuk og benk ved elva
Ny flott gapahuk
Ny flott gapahuk
Fiskerampe
Fiskerampe
Langs elva mot Storebro
Langs elva mot Storebro
Bildet tatt på gamle Storebro
Bildet tatt på gamle Storebro
Lita trebru ved Storberget
Lita trebru ved Storberget
Tassen på tur
Tassen på tur
Pust i bakken på Storberget
Pust i bakken på Storberget
Hanemsvatnet
Hanemsvatnet
Utsikt fra badeplassen
Utsikt fra badeplassen
Ny grillhytte ved vatnet
Ny grillhytte ved vatnet

Tursti ved Storelva

Turstien ferdigstilt

I oktober 2020 ble turstien langs Storelva og ved Hanemsvatnet ferdistilt.  Det har blitt en fin trimrunde på ca. 1 kilometer. 

Etter at vi fikk beholde gamle Storebro, (som var planlagt fjernet i forbindelse med nyvegen) startet arbeidet med å rydde og "pynte" opp i området rundt Storbrua. Det ble planlagt en sti med muligheter for fiske langs elva, samt å få knytta sammen elva og badeplassen i Hanemsvatnet. 

Det har blitt gjort masse dugnad for å få dette til! Vi startet med rydding ved elva i 2019. Selve stien med grusdekke ble også påbegynt.
Resten har vi gjort i 2020:. En ny gapahuk og to fine fiskeramper har kommet opp ved elva. Det er laget sti med grusdekke til Storberget.  I tillegg har vi laget ei lita bru for å lette tilgangen til stien mot berget og badeplassen. Bygdalaget har sørget for ny, flott grillhytte ved vatnet. Selve gammelbrua har blitt rensket opp, rekkverket har blitt sveisa sammen og malt, og det har blitt lagt nytt dekke på brua.

Til våren har vi planlagt å få gjort enda noen utbedringer for å "komplettere" jobben. Det vil også bli arrangert en innvielsesfest for hele bygda, vi gleder oss!

Vi fikk midler fra Sparebankstiftelsen Tingvoll, noe som gjorde prosjektet mulig. Tusen takk! 
Vi takker også til alle som har deltatt på dugnaden!

Bilder: Tove Meisingset og Marta Havdal.

Bli medlem