Hopp til hovedinnhold

Nes Bygdekvinnelag i Buskerud

Styremøte 6.januar 2022

Styremøte 06.01.22 kl. 12.00 -14.30 hos Tonje

Til stede: Tonje, Torunn, Kjersti, Sigrid og Sigrun (vara)

Forfall: Elsa

Planlegging av vårhalvåret 2022.

Medlemsmøter

27.januar kl. 19.00 i Høvahuset. Tema: Bli kjent i Høvahuset, orientering fra Husflidslaget, aktivitet. Tonje tar ansvar for kontakt med Husflidslaget.

Møteleder: Tonje

Vertinner: Gunvor Marie og Sonja

24. februar kl. 19.00 i Høvahuset. Kjersti spør Sigrid Sagabråten om innlegg.

Lagssaker og saker til årsmøtet i Buskerud bygdekvinnelag.

Møteleder: Kjersti

Vertinner: Torunn og Vigdis

31. mars. Kl. 19.00 i Hagaled. Påskefest med pinnekjøtt. Sigrun ordner med mat og kake.

Styret lager en mer detaljert på møtet 24.02.

Møteleder: Torunn

21. april. Trytetjern. Natursti. Grilling i gapahuk eller lavvo. Alle tar med litt grillmat.

Vertinner: Kjersti og Tonje

9. juni. Blåtur

18. og 19. mars Årsmøte i Buskerud bygdekvinnelag Thon hotell Bjørneparken.

Vårplanen sendes ut til medlemmene 17.01. Da vet vi om det blir nye corona-restriksjoner og om vi evt. på endre på planen