Medlemmene i Nord Rana Bygdekvinnelag
Medlemmer i Nord Rana Bygdekvinnelag
Medlemmer i Nord Rana
Det nye stryret med varamenn. Fra venstre: Rita, Grethe, Gerd-Marit, Kari, Else, Ingvill og Vigdis S.A
Styret i 2017, f.v: Rita, Grethe, Gerd-Marit, Kari, Else, Ingvill og Vigdis

Årsmøte 2016

Mandag 14/11- 16 avholdt Nord Rana Bygdekvinnelag sitt årsmøte på Babettes.

Årsmøtet ble nå tradisjonene tro avholdt på Babettes restaurant.

Det var 12 stemmeberetige tilstede, men 14 stykker tilsammen, disse to ble vervet inn i laget etter at årsmøtet ble hevet.

Der ble det diskutert og godkjent vanlige årsmøtesaker, som regnskap, årsmelding, arbeidsplan osv.

Det bel avholdt valg.

Alt ble godkjent og det ser ut i følge arbeidsplanen at 2017 blir et travelt år for oss bygdekvinner i Nord Rana.

En spesiell velkommen til de to nye medlemmene våre.

 

Etter årsmøtet ble det servering og kaffe.

 

Takk for oppmøtet og takk for jobben dere alle har gjort i 2016.

 

Styret for 2017

Leder

Gerd- Marit Sandhei

Styremedlemmer:

Rita Guldvik

Vigdis Seljeli Angelsen

Else Gjertsen

Grethe Skar

Varamedlemmer

Kari HIller

Ingvill Holgersen

 

Bli medlem