Hopp til hovedinnhold

Nordre Land Bygdekvinnelag

Styremøte hos Marit 21.09.22

 

                               

Referat fra styremøte i Nordre Land Bygdekvinnelag             

Onsdag 21.09.2022   kl.19.00 -22.45 hos Marit Skiaker Lykseth.

Til stede: Hild Volden, Laila Merkesdal, Åse Gjefle, Marianne Fjellheim, Marit S.Lykseth og Anne I.Terningen.

 

Informert om styremøte:Vara Inger L.Østdahl,grendekvinne Nordsinni Kirsti Juve og IT-ansvarlig Kirsti Thomlevold.

En del av styremøtet inngår i kursopplegg ut fra innmeldt organisasjonskurs.

 

SAK

SAKSTITTEL

SAKSBEHANDLING

70/22

Godkjent referat fra 25.05.22

Referatet underskrevet og godkjent, Marit arkiverer.

Merknad fra kasserer om vanskelig å finne ut hva har vært tatt opp på møte om en ikke er til stede, og mange sider i referatet: Svar fra sekretær årsaktiviteter er med for å fylle ut og endre etter utført aktivitet, for lettere årsmelding, ellers endringer under de ulike sakene ut fra hvert møte.

71/22

Innkommen post / utsendt post

 

*Høstsending fra NBK

 

 

Videresendt e-post /sms til medlemmene:

*Takkekort Astrid H

 

 

 

*Gikk gjennom høstsending fra NBK, denne er også sendt alle medlemmer direkte +sendt et eksemplar i posten.

 

*Ulik info gitt medlemmene om turer, forespørsel om hjelp ved bygdedager og annet.

*Arkivert hyggelig takkekort fra Astrid Hartveit 80 år.

72/22

Økonomi

Bilag

Gaver gitt.

 

Søke midler videre.

 

 

Basar

*Bilag levert kasserer utlegg v/leder: Møte 09.06.22 ,gave,mv.

*Gave gitt prosjektleder på MAKS, Ingrid for samarbeid. Leder bedt på avskjedsfest, så gave i stedet for frammøte.

 

*Leder søker NL kommune om kulturmidler, frist 01.10.22.

*Leder søkt Gjensidigestiftelsen om midler i samarbeid med Torpa BK, mataktiviteter over året, søkt om 30 000.

*Medlemmer og handelsstand spørres etter gevinster på basar 20.10.22.

73/22

Prosjekt Mat av bygg i skolen:2022-2023 med Torpa BK

Midler fra Sparebankstiftelsen til kurs Mat av bygg i skolen. Fått kr.15000,-; 3 dager før jul i Torpa satt opp, Dokka skolene blir også med.

74/22

Samarbeid med MAKS «KvinnerUt-Mestring og Kompetanse»

fått kr.20000 for i 21/22.

Treff videre/samarbeid

Oversikt brukt midler

*Forslag om heklekveld, invitert på sykurs og medlemskveld.

*Invitasjoner sendes utover til begges aktiviteter over året.

*MAKS med på Frivilligdagen 15.10.22, mat med bygg fra Norge/lokalt produsert er «bestilt» opplegg fra oss i BK.

*Leder rapporterer om prosjektet.

75/22

Årsaktiviteter 2021/22

Arbeidsårets opplegg og aktiviteter oppdateres ettersom utført og i styremøtene. Les da ut fra måned for styremøte.

 

Matvaredag i oktober

 

Bygdekvinnedag

 

Årsmøte 28.10.21.S.Ankaltrud

 

 

 

 

 

 

Inspirasjonskurs

 

 

Juletradisjonsmøte 25.10.21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Julemarked 04.12.21

 

 

 

 

 

Juleblomst Landmo

 

Treff MAKS ut fra tildeling VO-Prisen 21

 

 

 

 

Nasjonal Læringspris 2022

 

 

 

Bursdager 2022

 

 

Teamskaffeprat 30.01.22

 

 

Stand FK Dokka støtte for jord/skog 05.02.22

 

 

 

 

 

Matpakkedag 24.02.22

Smøring 23.02.22.

 

 

 

Fylkesårsmøte OBK 05. og 06.03.2022 Hafjell

 

 

Medlemsmøte hos Anita Lindhjem,Fluberg 17.03.2022 kl.18.00.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frivillighjelp Ukraina i NLK

 

 

 

 

Tradisjonsmatskole  DUS

Påskegave til Landmo

 

Inspirasjonsseminar  Oppland BK april 2022 i Lom

 

Hjemmesidekurs NBK 25.05.22

 

Medlemsmøte/Åpent møte Våtmarksenteret Odnes 09.06.22  kl.17.30

 

 

 

 

 

 

Landsmøtet NBK i Bergen 11-13.06.22

 

 

Frivilligfest Lands Museum 24.06.22

 

 

 

 

 

 

 

 

Bygdekvinnelags-uka; Sommertur Etnedal, Bygdebørsen 11.august 2022: Medlems/vervetur

 

 

 

 

 

 

Invitasjon til

Familiedag 14.08.22

 

 

Bærturer Østsinni

1.Tirsdag 13.09.22. kl.17.00 mat i skogen.

2.Onsdag 14.09.22 kl.16. med hyttekos.

 

 

Bygdedager 17.og 18.09.2022 på Stasjonsområdet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elvelangs Folkestien i fakkellys 22.09.22.

 

 

 

 

 

 

Verdens Matvaredag/ Frivilligdagen 2022 15.10.

 

 

 

 

 

 

 

 

Årsmøte i laget 20.10.2022 kl.18.00.

 

 

 

 

Mataukuke

-stand Lands Museum 22.10.22 kl.10-14

 

Inspirasjonshelg Honne

OBK 85 år

 

Juletradisjonsmøte 24.11.2022 kl.18.00.

 

 

Julemarked 03.12.22 Dokka

 

 

Juleblomster til Landmo

 

Møter /samarbeid for laget

*Verdens Matvaredag ut fra NBK tema i oktober. OBK hadde innlegg OA innlegg/ vi på FB.

*FNs internasjonale Bygdekvinnedag, ingen markering.

 

*Årsmøte i laget:28.10.21 kl.19.00 hos Ragnhild H. Lien på Søndre Ankaltrud: Østsinni ansvar for servering kringle, og spinatsuppe og godt brød. Årsmøtesaker og valg. Godt besøkt møte, og utlodning til inntekt for hjelpefondet .Årsmøtet varslet i høstmedlemsbrevet, og påminning på sms.sakspapirer sendt ut i  etterkant.Medlemstreff på MAKS-kafe’ 30.09.21 uteglemt i en lang årsberetning, settes inn i etterkant og medlemmene varsels ved møtereferat.

*NBK inspirasjonsseminar 05.-07.11.21.Lillehammer, varslet på ulike møter, ingen deltok fra oss.

 

*Juletradisjonsmøte i november:25.11.2021 kl.19.00 hos Åse Gjefle med pepperkaker/te /kaffe, kjøttkaker, lompe.Vi heklet hjerter, laget kremmerhus, tok opp innspill på politisk plattform, flytting av dato årsmøte NBK, samtale om jule-marked og hva videre etter årsmøtet/årsplan. Informerte at vi og TBK har nominert MAKS-kafe’ til Voksenopplæringsprisen i Innlandet for 2021.Trekning på frammøte med gave til alle, leste dikt om «Julelukter og juleduft» til åpning og «Stunda» til avslutning.

Det var 17 i alt, mange fra MAKS og en hyggelig kveld.

 

*Julemarked 4.desember 21 fra kl. 10-15.Dokka.

Stand og strøm bestilt, samarbeid med Torpa BK, salg div håndarbeid, trollhasselkvister, og eplemos. Delte på utgifter til leie huk og stand. Stine og leder med fra laget.Kaldt men trivelig. Kjøpte egen strømledning til laget.Mye folk.

 

Marit S.L ordnet gruppe til Landmo like før jul.        

Utdeling:Leder TBK og vårt lag invitert på utdeling av VO-prisen på Lillehammer sammen med MAKS. Ikke med pga smitte,Fulgte med på tv, innom med gave da melding om prisen kom. Hyggelig og velfortjent pris kr.10000 og bilde. Nomineres videre til Læringspris nasjonalt 24.01.22.

Samarbeid MAKS ved Læringsprisutdeling 24.01.22, Kirsti T og leder innom på servering og med på skjerm .TBK og vårt lag ga kr.500,00 i gave. Nasjonal pris kr.200000 og bilde/diplom.

Bursdagsliste oppdateres. Jubilanter får oppmerksomhet fra laget. 5 får hilsen i år!

Teamskaffeprat søndag 30.01.22 kl.20.00:Stine Hofseth innkalte, leder videresendte og vi prøver snakke litt "i hopes". Stine og leder med.

Dag for jordbruket: Stand på FK Dokka 05.02.22. kl.10-14,med bålkaffe og smultringer. Fremmøte som folk vil, ta en prat, fronte jordbruket og komme med innspill til jordbruks-forhandlingene. samarbeid innen N. Land Landbruksforum,som hadde møte 20.01.22, nytt møte 07.02.22 og vil ha det utover: Vårt lag sentralt der.trivelig dag.

Matpakkedagen 24.02.22:Dokka Barneskole:smøring dagen før og utdeling denne dagen.Samarbeid N.L Bondelag mv. Hild, Marianne og Laila med  samt  Marit SL som får med 4H,Hans I.og handler.Leder med på utdeling,pr for NBK ordnes.

Fylkesårsmøte Oppland Bygdekvinnelag:Hild og Marianne deltok.Laget fikk Årets lokallag pris sammen med Torpa BK. Valg og lagssaker.

Medlemsmøte hos Anita Lindhjem 17.03.2021 kl.18.00 i stabburet, med 9 frammøtte, derav en nabo av Anita, leder i TBK og OBK ved leder Borgny Sletten, som ga info om politisk plattform i NBK og arbeid med det i lag, regionlag og OBK. Anita fortalte om prosessen med gardkjøp og istandsetting, brann og tanker videre. En utrolig flott innsats er lagt ned. servering av melkekaker(Laila), Landsbylefserull (Anne T) ,frukt og twist, samt kaffe/te/drikke(Anita).Masse god prat. Pårørenderomteppe ble sett litt på, og ny presentasjon  av babysokkegaver på Helsestasjonen, kort skriv med logo hjerte. Gave gott til Borgny for innlegg, Anita fikk takk for kvelden og 50 års gave på forskudd.

En del sykdom ga forfall, men samkjøring var trivelig og ikke minst en tur på ny plass.Trivelig kveld!

Leder meldt NLK om frivillig hjelp .Møter /info sendt ut for oppsett frivillige til oppgaver skissert på kommende møte.Med på møte i NLK , bedt medlemmer om hva de kan bidra med.

Tradisjonsmatskole på Dokka Ungdomsskole utsettes til juni for bakst av flatbrød.Lammerull trekt for servering 04.04.22 på skolens påskelunsj.Økonomirapport ordnes.

Påskeegg i år også,laget gitt kr.800, og brev med litt info.

To medlemmer med ektefeller deltok i Lom med besøk hos Arne Brimi, samvær og besøk rundt omkring samt mye info om NBK/OBK fra leder Borgny Sletten.

IT-ansvarlig og leder med på digitalt kurs 25.05.22. Gjennomgang ny hjemmeside NBK, mange løsninger for inf

Medlemsmøte Dokka-deltaet Nasjonale Våtmarksenter i 09.06.22 kl.17.30 . Tema uønskede plantearter i Land:Trivelig og nyttig kveld med 16 stk i alt med Magnus Nygård. Omvisning på senteret og informasjon om hva vi kan gjøre med og samarbeide om for bekjempelse av uønskede arter. Servering av kaffe/te og kaker fra Nordsinni bakeri. Leder sendt invitasjoner/plakat/på FB og innspill gitt til N. Land Kommune ved Hovedutvalg LMT /administrasjon v/ H. Askvig.

Årets lag ble ikke Torpa og N.LBK, men laget nominert til «Årets lag! sammen med Torpa BK fra OBK.Mange dyktige lag så vi fikk heder og omtale. Inge deltakelse fra vårt lag.

Frivilligåret 2022 feiring;Alle frivillige lag og foreninger invitert til å feire oss selv på aftenstid med kake og bobler. Invitasjon sendt medlemmer, leder bedt om å åpne utstillingen: Mange frammøtte, fem medlemmer og leder hogg av båndet på scenen for åpning utstilling. Leder for Frivillig Norge snakket med Monika K.S fra Torpa BK og leder. Hun var stolt av alt som ble gjort i N.Land.inkl oss i BK.

 

Sommertur til Etnedal torsdag 11.08.22 kl.16.30 og utover: 15 med på turen, der vårt medlem Allic L. Nermoen hadde uhell, så fikk ikke møtt oss hjemme i Lundsteinbakka 5, så vi dro rett til Bygdebørsen, informasjon, servering av kaffe der og handling. Så Blåfladt gard, med nye informasjon om dugnads- arbeid for stedet, vaffelsalg og samtale. mange innom Lundebrua  for bilder og prat i en fin sommerkveld. Samkjøring er trivelig og nyttig. Alle fikk hjemmelaget blomstergave til pynt eller i hage. Innom vertinnen til slutt med vafler og gave.

N. Land BK invitert på familiedag på Dæhli 14.08.22 kl 11 og utover. Faglag, Nortura og Produsentlaget ordnet. Leder med, hjalp til med grilling og servering. Trivelig arrangement.

Bærtur  1: 13.09.22: Østsinni -avlyst pga regn.

Bærturer  Østsinniåsen 14.09.22: 5 deltok, samkjøring, mye bær, god  prat og trivelig servering i varm hytte. MAKS-kafe’ bedt med, samt lagt ut på FB. Takk til Marit for hyttesamvær!

Bygdedager 17 og 18.09.22: BK-lagene ansvar for matservering og aktiviteter ellers. Monika K. Sveen leder i Torpa BK ledet matkomiteen., leder N. Land BK for natursti fra Bedehuset, opplegg rundt med dyr, gaver/premier, kofteparade og aktiviteter. Fotovegg mye brukt. Bygdedagene stiftet med org.nr, eget styre, bankkonto og god terminal for betaling. Mange møter i N. Land Landbruksforum og senere kun sak om Bygdedager. Aktiviteter og opplegg mye som før, mange dyr, flere store utstillere og noen mindre. Egen utstilling for BK-lagene, rollup brukt og mye fokus på Bygdekvinnelagenes arbeid begge dager. Mye folk innom, da Landsbymarked samtidig lørdag og bra vær. Landbrukets Hederspris tildelt Nils Olav Dalen. Mange damer, medlemmer og andre stilte til dugnad med matsalg begge dager, Monika og Anne T sentrale før ,under og etter. Utrolig godt jobbet og mange dugnadstimer brukt.*Opplegget inngår i N.L. BKs kurs om arrangements-arbeid om bærekraftig matkunnskap. Utdeling av info om «Vår dag» under begge bygedagene.

Elvelangs:Laget stiller med kveldsopplegg med mange andre i N. Land. Saftsuppe ca 20 liter.Leder i kontakt med Frivilligsentralen om plass,nedenfor Skålerud,alene på stand, kan kjøre helt ned.Marianne KF og Laila M med leder, utstyr, lys,forespørsel om suppekoking og noe innkjøp av utstyr. Opplegget inngår i kursopplegg om bærekraftig matkunnskap og samarbeid.

Frivilligdagen vår 15.10.22 med tema "Mat og mattradisjoner " og Verdens Matvaredag 16.10.22 i N.Land BK samarbeid med Torpa BK og flere.(Se egen sak også).Søkt midler,NBK kr. 5000,- innvilget, opplegg fra NBK med eget tema,bruke plakater/bilder derfra. Søker på nytt fra Frivillig Norge, om kr.20000,sammen med Torpa BK.Teamsmøter om samarbeid.

Kursopplegg om samarbeidet, egen studieplan er laget.

 

Årsmøte torsdag 20.oktober 22 kl.18.00.Sted ordnes. Saker sendes ut i september. Styremøte med orientering om valgkomiteen hos Marit SL 27.09.22.Leder sjekker valgkomite fra 2018/19, og informasjon gis til et medlem derfra. Basartrekning.

Litt som Vår dag 15.10.22.Vi deltar sammen med andre fra N.LL:Info om oss, ser an matsalg/suppe ol?

Lagene innbedt til seminar/feiring OBK 85 år,overnatting og organisasjonsarbeid.Hvem kan bli med?

Juletradisjonsmøte torsdag 24.11.22 kl.18.00. Sted , bedt til Marit S.Lykseth, og opplegg kommer. Lefsekurs for medlemmer/andre?

Julemarked i desember holdes 03.12.22.Vi deltar som sist,  og med Torpa BK.

 

Blomstergave: Marit S.L ordner juleblomster til Landmo også i år.

 

Møter/samarbeid: Viser til møter SMIL, NLL, Bygdedager og andre der laget er representert. Oppsett tas med under ulike saker.

76/22

Medlemmer / verving /kontakt hele året:

Fordeler: Fellesskap og

aktiviteter

Samarbeid og nettverk.

Lære nytt og bidra.

Lagsblad, kurs og tur

 

FB:

 

 

 

Hjemmeside:

 

 

 

 

Medlemmer i laget

 

 

*Aktivt vervearbeid hele året og BK-uka:

*Viktig å be med seg folk, bruke FB og tilby skyss når laget arrangerer noe/deltar på noe. MAKS bes inn ekstra.

*Halv pris på kontingent under 40 ,kan hjelpe på for nye medlemmer.

 

*Vi kan ringes innimellom, ha uformell kontakt!

 

FB: Bilder lagt ut og info om hva vi driver med, Leder tar dette inntil videre, ca to ganger i uke.Bilder fra medlemmene imøtesees.

 

Hjemmeside: Kirsti legger ut innlegg, siden er en del av NBKs oppsett for informasjon. Ser an FB også for innlegg derfra til hjemmeside.

 

25 medlemmer i laget nå, 1 æresmedlem. Medlemmer meldt inn etter 1.10., betaler for nytt år fra 01.01. Halv pris for medlemmer under 40 år, kr.740 for øvrige.Støttemedlemsskap kan tilbys næringslivet mv.

77/22

Bondepub

tredje fredag i mnd på Milano

Bondepub, hver 3.fredag i måneden,lag innen NLL kan delta. Ulike tema,prat og mat. Forslag  om tema gis til N. Land Bondelag v/Harald Tønderum.

Leder i laget videresender invitasjon om tid/sted for treff.

78/22

Øvrige aktiviteter:

Babysokkestrikk til Helsestasjonen

 

*25 par gitt hittil,noen igjen. Ny info på sokkene, kort info og hjertelogo. Vi kan fortsette å strikke: Hyggelig med liten hilsen fra laget.Hild sjekker .

 

79/22

Bursdager 2022

Leder oppdatert liste for bursdager. Oppmerksomhet ved jubileer. To jubilanter gjenstår dette året.

Grunn til å bli med i laget? Kan brukes ved verving!

80/22

Styremøter med saker i eget lag, fra Oppland BK, Norges BK og ulike samarbeid

 

 

 

 

 

Kursing på styremøtene

fortsetter

Januar 30.01.22 -Laila. Årsplan 21/22,økonomi, medlemmer mv

Mars    23.03.22 -Hild.

Mai      25.05.22 -Anne

September 27.09.22- Marit SL.(Valgkomite med?)

November 07.11.22 -Åse

Styremøtene åpne for medlemmer: Lagssaker, skolering/kurs i politisk plan. Samarbeid, synlighet og aktivitet, kinoturer, mv. Ellers kontakt epost, sms, ringer mv.

 

ORG kurs med OBK/HBK: Kursrekke i alt 3.leder med på to, en del derfra tas på styremøtene, info digitale løsninger, medlems-info, oppdateringer/ påvirkning ut fra politisk plattform og egne viktige saker i N.Land ut fra NBKs arbeid.

Leder meldt inn kurs i studieforbundet, og ordnet kurs jfr samarbeid /arrangementer

81/22

Lagsbilder og minner rydding

 

Marit SL rydder videre, mye å se over,tar vare på minner fra laget utover. Oppfordrer medlemmene til å gjøre det samme. Noe ut på FB/ hjemmeside. Lagsarkiv på museet på sikt?

82/22

Vår dag Frivillighetsåret

 

 Lørdag 15.10.2022

 

Lokverkstedet kl.10-15

 

 

Hjelp trengs

Samarbeider om arrangement 15.10.2022 dagen før Verdens Matvaredag 16.10,NBKs «dag».

Vi har fått kr.5000,-fra NBK, TBK  fått det samme.Ingen støtte fra Frivillig Norge.

Lokverkstedet er leid, samarbeid med faglag jord/skog innen NLL og MAKS: MATSMAK fra N.Land, enkel og sunn, som dyrkes her og i Norge,» Bærekraftig matkunnskap» vises. Fokus på barn og unge, men alle er velkomne. Gratis arrangement.

Enkel servering av matsmaker, BK.lagene har stordelen av opplegget, må ha med hjelp til servering, steke lapper og bistå med ulik hjelp under arrangementet.

Vi ser for oss matstand/bord langs med veggene og «matbord» i midten, pr for lagene ved hver stand og enkel servering/ smaker med lite forbruk av kopper/servietter mv. Miljøhensyn tas, og vi spør etter sponsing fra Tine/Nortura mv.

Styret/medlemmene får info fra digitale møter, blir 3 i alt.

Opplegget med i kursopplegg innmeldt.

83/22

Utsiktsposten -bidrag fra oss

Innlegg fra leder fire ganger i året om våre aktiviteter. Grunnlag for medlemsskrivet som deretter sendes ut. Bilder og info.

84/22

Samarbeid med OBK / NBK

Regionmøte 17.10.22

Inspirasjonshelg 29-30.10.22

*Leder videresender info fra OBK/NBK, se andre saker.

*Samarbeid i region med regionkontakt, møte der 17.10.22- kan noen reise dit ? Leder sender epost med forespørsel.

*Inspirasjonshelg

 

85/22

Valgkomite og valgkomitearbeid i eget lag

Styret drøftet igjen valgkomite og arbeid i valgkomiteen: Foreslås valgkomite fra i år, flere aktive medlemmer nå, og fra 2019 er det Målfrid A. Rønningen igjen i Valgkomiteen. Hun forespørres om å ta valget, gjerne sammen med Inger L. Tingelstad. Ellers ordnes det som sist og valgkomite velges på årsmøtet. Epost sendes Rønningen, med kopi styret og ordningen settes i innkallingen til årsmøtet 20.10.22 kl.18.

86/22

N. Land Landbruksforum

Møter/saker- styrker samarbeidet innen landbruksnæringen og BK-lagene

Mange møter, møtereferatet sendes styret. Saker jord/skog, info og opplegg til barnehage/skole, Bygdedager, innspill politikere i N. Land 02.06.22, aktiviteter for medlemmer, innspill jordbruks-forhandlinger ,mv. Samarbeid også om Vår dag 15.10.22 og stand Lands Museum 22.10.22.

Gir lagene økt forståelse og kompetanse ,viktig for landbruksnæringene og kommunen.

 

87/22

Profilering -synlighet

Rollup brukes, samt ulike brosjyrer ordnes for utdeling ved arrangement. Kjøpt 7 forklær fra NBK med ny logo på.Erik S.Lykseth hentet de i Oslo samt vervebrosjyrer og medlemsblad.

Det sees etter vest/jakker ol. for synlighet utenom forklær.

88/22

Kinotur sammen?

Om DU skulle ønske kinotur og ha noen med, send sms til leder ! Styret/leder an om vi kan ordne noe mer sammen når bra film vises! Film er best på kino!Leder sender program.

 

Møtet begynte igjen med litt om dagene for oss i styret i alt som er av ulike hendelser i livet, helse og fritid. Godt å få pratet litt rundt dette.

Litt kaffe/te/ kjeks da, før servering av nydelige rundstykker, kakao og ulik kaker litt utpå etter mange saker.

God prat rundt bordet, og hjem i høstmørket.

 

Oppsummert:

*Mange saker på agendaen, god prat om saker og noe må ordnes til underveis.

*Siste planer før Elvelangs og en del om Vår dag 15.10.22, der hjelp trengs.

 

*Ikke tatt opp frammøte på regionkontakt -møtet 17.10.22,leder sender epost og vi ser an om noen kan møte?

*Uteglemt også inspirasjonsseminar på Honne 29.- og 30 .11.22 inkl feiring av OBK 85 år: Får vi reist noen av oss?

 

 

Referat ved Anne T