Årsplan

For å se årsplanen i større format, klikk på lenken under.

Vi har i år tema "Humler og andre biers rolle i kulturlandskapet, hager og naturlige økosystemer " Vi arrangerer diverse aktivitteter i tilknytning til studieforbundet kultur og tradisjon.
Informasjon om nåsituasjon, livssyklus, betydning av blomster, betydning av pollinatorer, utbredelse og bestand, tiltak for økt bestand, historikk, tradisjon og kultur. 

I forbindelse med møter og samlinger så er det to eller flere medlemmer som er ansvarlige for arrangementet. Disse har ansvar for enkel servering, f.eks. kaffe og kake eller rundstykker. Samt noen små gevinster i forbindelse til utlodning på møtene, på vanlige møter pleier alle å ta lodd for 50 kr. 

 

 

Bli medlem