Besøk av Fylkeslagets leder Anne Ka Munkejord
Ivrige damer med gode bidrag til Årsmøtet
Severing var selfølgelig suppa fra Ja til Norske grønnsaker aksjonen

Årsmøte i Nykirke Bygdekvinnelag

Årsmøtet til Nykirke bygdekvinnelag ble avholdt 23.10 på Nykirke bygdehus. 

Nykirke bygdekvinnelag avholt sitt årsmøte på Nykrke bygdehus 23.10. Det formelle Årsmøtet besto av vanlige årsmøtesaker og etter årsmøteet hadde vi et vanlig medlemsmøte. 

Leder i Vestfold bygdekvinnelag Anne Kathriene Munkejord var gjest på vårt Årsmøte/medlemsmøte og gav oss en orientering om arbeidet i Norges bygdekvinnelag og i Vestfold Bygdekvinnelag.

Hun snakket om det viktige arbeidet i forbindelse med kvinner ut - et prosjekt med målsetting å hjelpe nytiflyttere av alle kategorier å bli en del av bygde/kommunen.

Hun oppfordret oss til å ta kontakt med andre organisajoner i kommunen hvis det var vanskelig å finne oppgaver på egen hånd.

På Fylkesnivå er det nå styresamling 29.11 for alle som er nye eller "gamle¤" i styreverv i lokallaga. denne samlingen er på Gjennestad  kl 18,30.

Bli medlem