Styret i Nykirke Bygdekvinnelag

Årsmøte med god stemning

Vår trofaste leder Bente ledet oss trygt gjennom årsmøtet, som ble holdt i klubbrommet på Bygdehuset.

Oppmøtet var godt og det var god stemning rundt bordene :-)
Valg og årsmøtesaker ble greit gjennomført, og det nye styret er presentert på bildet, fra venstre:
Ragnhild, Arnhild, Nora, Bente (leder) og Berit (ny av året). Anlaug var ikke tilstede.
Her er mye erfaring representert, og det er vi veldig glad for! Men også hyggelig å kunne ønske Berit velkommen om bord!
Under og etter kaffepausen fikk vi som utfordring å diskutere bl.a. hva lokallaget burde ha fokus på, med henvisning til de nasjonale vedtatte fokusområdene. 
Vi ønsker det nye styret lykke til med videre arbeid og håper at både medlemmer og andre Nykirkekvinner vil la seg friste til å samles om kommende møter og arrangementer.
 

Bli medlem