Styret 2018: Fra venstre Evelyn, Liv Solfrid og Anny.

Om oss

Styret i Odda Bygdekvinnelag i 2020/2021

Kontaktinformasjon

Liv Solfrid Lono

Mobil: 91881736

e-post: livlono@online.no

 

Anny Sandvin

Mobil: 45448287           

e-post:asandvin@gmail.com

 

Anita Bang

Mobil: 92255663

e-post: anitabang_2810@hotmail.com

 

Bli medlem