Hopp til hovedinnhold

Øst-Modum Bygdekvinnelag

Egenberedskap var tema etter årsmøtet - Foto: Gro Rundbråten

Egenberedskap var tema etter årsmøtet - Foto: Gro Rundbråten

Egenberedskap og årsmøte med valg av nytt styre

Egenberedskap var tema på medlemsmøtet som etterfulgte Øst-Modum bygdekvinnelag sitt årsmøte onsdag 12. oktober 2022.

Følgende sitter i styret for 2022-2023:

  • Leder: Gro Rundbråten (gjenvalgt)
  • Nestleder: Tina Natvedt
  • Sekretær: Eva Enersen (ikke på valg)
  • Kasserer: Lise Rykkje (gjenvalgt)
  • Styremedlem: Mette Aurelius (ikke på valg)
  • Styremedlem/Studieleder: Tonje Rundbråten (gjenvalgt, ny rolle)

Valgkomite:

  • Anne Hilde Fure (1 år)
  • Ida Bråthen (2 år)

Revisor:

  • Aase Hanna Fure  

I tillegg ønsker Øst-Modum bygdekvinnelag å rette en stor takk til Sidsel Haug, som ikke tok gjenvalg etter flere år som styremedlem.

Etter årsmøtet holdt Sissel Thon Andersen, ansatt i stab for beredskap og prosjekt hos statsforvalteren i Oslo og Viken, holdt et innlegg om egenberedskap og statsforvalterens rolle og oppgaver ved alvorlige hendelser. Innlegget vakte stort engasjement, og det blei stilt flere spørsmål underveis.