Åse og Ane deler ut gresskarsuppe
Åse og Ane deler ut gresskarsuppe
Suppe, brød og antibac
Suppe, brød og antibac

Årsmøte 2020

22. oktober ble høstens årsmøte avviklet på Haga Samfundshus. Det var vanlige saker, men litt uvanlig innpakning i koronatiden. Valgkomiteen hadde ikke hatt problemer med å skaffe tillitsvalgte.

Leder Ane Aanerud Grøndahl ønsket velkommen og Eva Øvren ble valgt som ordstyrer. Sekretær Åse Raknerud Hoel ble valgt til referent.

Styret fikk gode ord for aktiviteten som hadde vært i arbeidsåret til tross for at mange avlysninger på grunn av pandemien. Kassereren kunne også legge fram et regnskap som viste et pent overskudd. De 18 medlemmene som var til stede godkjente både årsmelding og regnskap.

Valgkomiteen hadde gjort en god og grundig jobb. Ane Aanerud Grøndahl ble gjenvalgt som leder. Med seg i styret får hun Bente Saghaugen, Åse Raknerud Hoel, Eva Øvren, Sissel Bjørk Dahl og Nina Helene Bang. De to sistnevnte erstatter Elise Bjørnson og Yngvild Wennevold som gikk ut av styret. Tove Lindstrøm ble valgt til 1. vara.

Kari Fjeldstad Luke, vår sonekontakt i Akershus Bygdekvinnelag, var til stede og hilste fra distriktslaget som det kalles nå.

Etter at selve årsmøtet var avsluttet, fikk vi servert gresskarsuppe tilberedt av lederen med loff bakt av sekretæren, og deretter kaffe med kaker bakt av styremedlemmer og festkomite. Alt smake fortreffelig. Vi tok spesielle forholdsregler ved å dele ut både suppe og kaker, og vi var nøye med avstand. Vi hadde loddsalg, men brukte papirlodd denne gangen i stedet for «årer». Selv med litt ekstra avstand var det hyggelig å treffes.

Årsmøte i lokallag

Lokallagene i Norges Bygdekvinnelag skal ha avviklet årsmøte innen utgangen av oktober. Årsmøtets oppgave er å godkjenne styrets årsberetning og regnskap. Det skal velg hvem som skal ha tillitsverv i året som kommer, og de skal si noe om hva styret og laget ellers skal arbeide med i året som kommer. Alle betalende medlemmer i lokallaget har stemmerett på årsmøtet. Medlemmer av styret har ikke stemmerett i saker som gjelder årsmelding, regnskap og budsjett.

Bli medlem