Glade prisvinnere. Foto: Margunn Koller Eggum
Glade prisvinnere. Foto: Margunn Koller Eggum

Vant priser på Akeshus Bygdekvinnelags årsmøte

Fem fra Østre Udnes deltok på Akershus Bygsekvinnelags årsmøte i Sørum 16. mars. For tredje år på rad mottok vi prisen for størst medlemsøkning. I år fikk vi også pris for å være det lokallaget i Akershus som hadde flest nye under 40 år.

Akershus Bygdekvinnelag arrangerte et fint årsmøte på Smakfulle Rom i Sørum. Stedet var nettopp det – smakfullt. Lokalene i den gamle låven var veldig fine og maten var virkelig god.

Lokallagene Sørum og Blaker ønsket velkommen. Før selve møtet startet, fikk vi en presentasjon av Sørum kommune i ord og flotte bilder ved ordfører Marianne Grimstad Hansen og Jørgen Kirsebom. Årsmøtet inneholdt vanlige årsmøtesaker. Hele styret ble gjenvalgt, så det gir stor stabilitet og trygghet. Leder Ingrid Grene Henriksen holdt en inspirerende leders tale, og leder i Norges Bygdekvinnelag, Ellen Krageberg, fortalte om nasjonale oppgaver og prosjekter. Årsmøteforedraget  - «Du er det du gir» - ved Vigdis Jordal var engasjerende, inspirerende og rørende.

Det ble delt ut fire priser. Ullensaker Bygdekvinnelag fikk «Stå-på-prisen». Frogn Bygdekvinnelag fikk «Best på sosiale medier», mens Østre Udnes med en økning på atten medlemmer fikk «Best i vekst». Tre av de atten var under 40 år, og det var nok til at vi også fikk «Unge bygdekvinner».

Ane Aanerud Grøndahl, Marit Foss Ringereide og Eva Øvren var delegater, mens Bente Saghaugen og Åse Raknerud Hoel deltok som observatører. Bildet over viser fire av de fem. Åse, Bente og Eva deltok også på årsmøtemiddagen som ble servert etter at vi hadde forflyttet oss til Scandic Lillestrøm. På inspirasjonsseminaret dagen etter var vi også fem. Bodil Jødahl og Anna M. Nygård sluttet seg til de tre som allerede var på Lillestrøm. Det var mange ting å få med seg også denne dagen, men størst inntrykk gjorde nok professor Anna Haug og hennes foredrag om kosthold og ernæring.

Bli medlem