Øvre Hobøl Bygdekvinnelag stod for salg av mat.

Bygdedag på Vestre Bråte - 2018

Den årlige bygdedagen på Vestre Bråte ble avholdt i tradisjonell stil og i regi av stiftelsen for bygdetunet. I år var det Øvre Hobøl Bygdekvinnelag som sørget for bevertningen med salg av kaffe, vaffel, pølse og drikke. 

Arrangementet startet med friluftsgudstjeneste ved Mikkel kjerka, en hyggelig tradisjon. Det var både kunstutstilling, tegneskole, teateroppvisning av kulturskolen og tursti. Det var også mulighet for kontakt med dyr, som bl.a. Grete Stokstad og 4 H sørget for. Karen Helene Brødholt fikk tildelt en oppmerksomhet på grunn av lang fartstid i stiftelsesstyret. Stiftelsen bød på omvisning i den godt bevarte hovedbygningen hvor  omviserene supplerte med interessante historier. Vi kunne også se Tomter Bygdekvinnelags  utstilling av sine arbeider.  Til slutt var det oppvisning av Hobøl skolekorps og Indre Østfold drill. 

Litt om sagnet Mikkel kjerka: 

https://www.geocaching.com/geocache/GC4E4MC_hobol-pa-kartet-mikkel-kjerk...

Bli medlem