Auksjon for Guatemala
For de små grå

Januarmøte med auksjon

Januarmøte med lagssaker, auksjon til inntekt for kvinner i Guatemala og rebus for de små grå. 

Januarmøtet hadde et godt oppmøte hvor vi fortærte kakerester, diskuterte lagssaker og samarbeide med andre lag. Auksjonen av håndarbeider fra Guatemala ga inntekter til arbeidet blant fattige kvinner i dette landet. Til slutt sørget turkomiteen for rebuser for de små grå og artige sanger.  Dette året valgte vi  å droppe juletrefesten på grunn av tilgang til lokaler.  

 

Bli medlem