Leder for Hobøl ASVO Hilde Elvestad og Else Svae

Omvisning på Hobøl Asvo

Bygdekvinnelaget hadde en meget interessant omvisning på Hobøl Asvo 8. februar 2018. 

 

Først besøkte vi deres velfylte bruktbutikk og flere av våre medlemmer sikret seg noen godbiter. Deretter holdet lederen for ASVO en inspirerende innledning om aktivitetene, utviklingsmulighetene, oppdragene og den glede og fellesskapet bedriften skapte for deltagerne. Det sosiale fellesskapet betydde mye.  Etter en hyggelig kaffepause som Kari Wallerud og styret sørget for takket lederen for en lærerik kveld. 

Deres nettsider forteller om en interessant virksomhet:  http://hobol-vta.no/ 

Bli medlem