Hopp til hovedinnhold

Ramnes Bygdekvinnelag

Vårprogram 2022


Ramnes Bygdekvinnelag ønsker å være et kvinnefellesskap som fremmer kvinneperspektiv i et åpent og inkluderende fellesskap.


Vi vil være med å arbeide for at alle skal ha like muligheter uavhengig av hvor de bor, til å kunne ha gode liv i levende bygder!


Miljøet er et fellesgode som alle; myndigheter, produsenter og forbruker, plikter å forvalte og bevare for framtidige generasjoner!

____________________________________________________________________________________________

 

STRIKKEKAFE  16.februar kl 18.30

Vi samles i kafeen på biblioteket og deler små og store utfordringer!

              ____________________________________________________________________________________________                                                                           

ÅRSMØTE I VESTFOLD BYGDEKVINNELAG 1.MARS I UNDRUMSDAL                            

VESTFOLD BYGDEKVINNELAG INVITERER TIL ”BYGDEKVINNER PÅ LADING” 25.og 26 mars.

Sted: Quality hotel Langesund. Se egen invitasjon

 

”BIENES VIKTIGE ARBEID 17.MARS KL 18.30

Roar Ree Kirkevold vil fortelle om bienes liv og virke og  deres livsviktige oppgave i produksjon av mat verden over.

 

BLÅVEISTUR for familien lørdag 23.april 

Turen går til  Essoskogen. Er huset  åpent, blir det en titt i  Nikolinehuset, eller så spiser vi nisten vår utenfor der!
Invitasjon, med mer info kommer!

 

AVLEGGERAUKSJON 3.MAI KL 18.30

Vi tar med oss eget overskudd av planter , blomster og stauder. Til nytte for hverandre auksjoneres  de ut. Overskuddet går til inntekt for laget.

Sted: Foreløpig ikke bestemt

 

VESTFOLD BYGDEKVINNELAG 90 ÅR 18.JUNI

Jubilleet skal feires i Kjærrafossen park i Ladal.

 Her blir det  bursdagsfest  med rikt program.

Invitasjon kommer senere.

 

ÅPEN GÅRD 27 og 28. August.

Dette året håper alle på at Åpen gård kan arrangeres som tidligere.

Informasjon om alle lagets møter vil bli sendt på e-post til medlemmer.

Det blir også lagt ut info  på Facebook og Ramnes bygdekvinnelag hjemmeside.

Ta kontakt dersom du ønsker å bli medlem, eller gå inn på siden til NBK og meld deg inn!

 

Leder: Åse Marie Holm, tlf 90206807

Nestlederog sekr: Else Marie Farnes, tlf 95160804

Kasserer: Inger Johanne Stensrød, tlf 95749187

Styremedlem: Anne Elisabeth Sann, tlf 90773571

Facebook/Hjemmesideansvarlig: Ida Solberg, tlf 99445898

Varam: Christine Skjold Sørensen, tlf 45281484

Varam: Lene Fadum Sann, tlf 41652917

Varam: Ellen Haugli Hansen, tlf 97594649

Åpen Gård komité: Monica Hotvedt og en fra styret

 

Vi ønsker alle medlemmer og ikke medlemmer velkommen til møtene våre!

 

rbk_program_varen_2022.docx