Hopp til hovedinnhold

Ringsaker Bygdekvinnelag

«KvinnerUT» i Ringsaker Bygdekvinnelag også i 2019

Nytt prosjekt i 2019. Oppstart møte den 14.mars kl. 18. på Frivilligsentralen i Moelv.


Ta med deg litt til felles kaffebord og så er du velkommen til møte!
Har du lyst til å være med - ta kontakt Inger Amb, 995 78609 eller inger.amb@gmail.com

Vår satsing på prosjektet «KvinnerUT» i 2018 ble en suksess!   Nå startet vi opp igjen i 2019

Det blir spennende å bidra i tilrettelegging og samarbeid med kvinner som ønsker å få et større nettverk. Vi har «fått» et jordstykke av Helena og Hans Frogner som skal benyttes til dyrking av forskjellige grønnsaker, urter og poteter. Gjennom denne aktiviteten håper vi å få til inkludering av flere kvinner i et fellesskap. «KvinnerUT» er et prosjekt Norges Bygdekvinnleag har fått midler til og målet er økt satsning på inkludering og integrering av innvandrerkvinner og derfor skal vi samarbeide med Ringsaker Røde Kors, Frivilligsentralen og Buketten. Vi ser imidlertid at det er mange flere kvinner i området vårt som trenger en møteplass. Vi ønsker derfor å invitere alle kvinner som ønsker å være med på «KvinnerUT». Her skal vi møtes på tvers av alder, erfaring, yrkesbakgrunn, stilling og stand og skape en grønnsakhage i fellesskap. På lagsmøtene våre vil vi følge opp med tema knyttet til forskjellige matkulturer – det være seg planlegging av stedet og hagen, en «suppekveld» med vårens smaker og ikke minst et møte til høsten hvor vi sanker i skogen og lager noe godt av det vi finner. 

Hageprosjektet er i Stensengdalen på et lite stykke vi har valgt å kalle «Bæta’n». Her er det ca 2 mål jord som vi har fått låne av Frogner på Kvarstad. Her kan vi ha mulighet til å dyrke forskjellige grønnsaker og urter. Samtidig vil vi kanskje også kunne sette noen poteter og evt. så havre for noen fuglebånd til neste jul. Langs med hele jordet som er formet som en J – snudd på hodet, går en bekk som er stabil på vann gjennom sommeren.

Det vil være fri tilgang til arealet hele tida, men vi tenker oss at en dag i uka skal det være fast aktivitet med mulighet for en kaffeprat samtidig. Rett ovenfor «Bæta’n» ligger et fraflyttet hus som vi har fått lov og låne. Her vil vi ha mulighet til å trekke inn om det blir regnvær og samtidig er det mulighet for oppbevaring av hageredskaper.  En liten utedo finnes på stedet. «Kvilebrakka» trenger også en liten dugnad til felles nytte og hygge

Et tilbud til alle som vil være med

Vi ønsker å gi et tilbud til ALLE kvinner som har lyst til og være med i et nettverk. Om du ikke er kjent med og kan mye om grønnsakhage fra før er dette et sted å begynne. Kanskje kan noen av de andre noe som du ikke kan. Med kaffe på termos kan det også bli en koselig prat. Noen av medlemmene i styringsgruppa har god kunnskap om nettopp grønnsakproduksjon og vil være til støtte. I fellesskap kan vi hjelpe hverandre og bli flinkere sammen.

14.mars_19_oppstartmote_rbk_info.docx oppsummering_vedr._baetan_-_kvinnerut_-_ringsaker_bygdekvinnelag.docx prosjekt_kvinnerut_1_hele_prosjektet_1.docx