Tov Slåen og Rebecca Fjeld - fra Ringsaker BU. Foto: Inger Amb
Aktive lyttere! Foto: Inger Amb
Bente, Gunn Marit og Kristin jobber med hva de vil med Bygdekvinnelaget
Diverse materiell som brukes som utgangspunkt for diskusjon!
Kari So, Ingrid, Kari Sk og Tove forteller hva bygdekvinnelaget har gitt dem!

Grendemøte - med ungdommen på besøk!

Vi fikk et engasjerende innlegg fra ungdommene i Ringsaker Bygdeungdomslaget som med sitt mot og stor aktivitetet har klart og fått mange nye medlemmer ved aktuelle prosjekter som engasjerer ungdommen.

Hva kan vi i Bygdekvinnelaget lære av dem?

 

Vi starter året med en ung, frisk «pust» fra Ringsaker Bygdeungdomslag.   Lederen, Rebecca Fjeld og økonomiansvarlig Tov Slåen, kom og fortalte om lagets vekst/utvikling og medlemmenes ungdommelige mot og engasjement.

Årsplanen ble delt ut og gjennomgått.

Etter servering av  rundstykker, kaffe/te og siste rest av julekakene.

Vi utfordret medlemmene til og komme med noe de hadde «på hjertet» (en opplevelse, en ide, meningsytring, tanker i tiden, et dikt, osv.), er det fint om du vil dele det med oss.  Ordet er helt fritt.

Lise Holland kastet seg ut og leste et tankevekkende dikt om "Latter" og avsluttet med ei god historie som fikk oss til og le gitt.

Vi grupperer oss etter grendene og diskuterer litt rundt «Hva betyr Bygdekvinnelaget for meg» og «Mine ønsker for RBK framover». Praten gikk lett og her var det mange gode innspill både til årets plan og ikke minst til fortsettelsen og hva vi skal gjøre neste år.

Komiteer til et par av årets møter velges innenfor de enkelte grendene.

Det ble en aktiv kveld med stor mulighet til og komme til ordet. Alle ble inspirert av de flotte ungdommene som åpnet møtet vårt.

Takk for en konstruktiv kveld hvor det var stor mulighet til få sagt sin mening og samtidig mye nyttig og jobbe videre med for styret.

Bli medlem