Bordet er dekket!
Maten smaker!
Lapskausen klar
Servering av saftsuppe!
Servering av skolelunsj i Gaupen okt. 18

RBK heier på Ringsaker Senterparti som satser på skolemat og arrangerer konferanse 25.november

Konferanse med tema skolemat!  Mandag 25. november!  Enkel servering med en Prøysen kl. 17.  Åpning av programmet starter kl. 18

Ringsaker senterparti inviterer politikere, organisasjoner, lærere, FAU og interesserte fra hele Innlandet til Prøysenhuset på Rudshøgda!

Mat og måltider er en grunnleggende faktor for å fremme konsentrasjon og læring. De ønsker deg velkommen til et seminar om muligheter og løsninger for gjennomføring av felles måltider i skolen.

Konferansen vil gi mulighet til og lytte til andres erfaringer og finne fram til gode løsninger. Hvordan får de det til? Hvordan kan elevene delta og hvilke ressurser kan taes i bruk?

Påmelding til Anne Miklavic 993 71565 innen 20.november. Inngang kr. 100

Som mat kommune mener Senterpartiet av i har vi et spesielt ansvar for og sette søkelyset på mat og norsk matkultur. Vi i RBK kan ikke være mer enig.

Heldigvis har Ringsaker kommune besluttet følgende " Det utredes en prøveordning med skolemat en eller flere dager i uka på alle eller noen utvalgte skolen. 

 

Vi i Bygdekvinnelaget er sammen med Ringsaker Senterparti veldig glad for dette og vi sier sjølsagt  "Ja til gratis skolemat!"

Matpakken er en utdatert institusjon og vi er nødt til å sette fokus på skolemat. Mange elever har ikke med seg matpakke til skolen eller spiser den ikke. Selv ressurssterke familier sliter med å få barna til å spise sunt på skoledager – hvordan kan det da være hos de familiene som ikke har ressurser eller økonomi til å følge opp gode kostvaner? Å dyrke forskjeller begynner i tidlig alder. Gratis måltid til alle grunnskoleelever utjevner sosiale forskjeller og gir alle like muligheter.

Skolematens effekt til folkehelse bør ikke undervurderes: et sunt skolemåltid for alle vil være med å forebygge overvekt og livsstilsykdommer som er et økende problem. Helsefremmende og gode kostvaner etableres i ung alder. Bygdekvinnelaget krever at det innføres et gratis skolemåltid som et forebyggende helsetiltak.

Et felles måltid på skolen er viktig for det sosiale miljøet. Samtidig er det en del av dannelsen å kunne sitte og nyte maten og å ha gode diskusjoner sammen rundt spisebordet. En ordentlig lunsj er med å øke både elevenes konsentrasjon, læring og trivsel på skolen.

Organisering av skolemåltid skjer ikke med frivillige ressurser i lengden. Produksjon og distribusjon bør organiseres på kommunalt nivå. I de fleste kommuner finnes kommunale sentralkjøkken som – med økte ressurser – kan distribuere skolemat, med mindre kommunen velger å legge ut oppgaven på anbud. Det er ikke nødvendig å bygge om skolekjøkken og -kantiner når maten leveres ferdig fra et sentralkjøkken til skolene.

Bygdekvinnelaget er stolt av fylket vårt som en av landets største matprodusenter der mange kommuner – med god grunn – kalles for matkommuner med gode tiltak og nysatsinger rundt den lokale maten. Bygdekvinnelaget vil at kommunene nå løfter seg et hakk opp og innfører gratis skolemåltid til alle grunnskoleelever.

 

Bli medlem