Vår HBK-leder Sanna Røhr støtter bøndenes opprop.

En engasjert leder støtter bøndenes aksjon i forbindelse med bruddet i jordbruksforhanslingene 2021.

Sanna heier på den norske bonden og trygg norsk mat. 

De fleste av oss har fått med seg bruddet i årets jordbruksforhandlinger. Det er stort engasjement blant bøndene for å belyse hva forhandlingene handler om, og hvordan dette påvirker bondens hverdag. 

Bonden Jon Erik Skjellnes Johansen, fra Løkta i Nordland, har kjørt 1000 km på traktor for å uttrykke sin misnøye med staten. Underveis opplevde han stor støtte fra folk som hilste, vinket med flagg og heiet ham videre. 

Sanna viste fram sitt engasjement ved å møte kolonnen på Åshøgda i Ringsaker.

 

Kjørt over 1000 kilometer

Tirsdag morgen kom de ti bøndene som har kjørt traktor til Oslo fra alle landets fylker, med unntak av Troms og Finnmark, frem til hovedstaden.  Noen hadde lagt bak seg over 1000 kilometer på traktorsete.

- Denne markeringa er avslutninga på en traktoraksjon hvor bønder fra nord og sør og øst og vest har kjørt gjennom nesten hele landet for å avlevere en viktig beskjed til landets politikere på Stortinget, sa Bartnes.

Hver og en av traktorkjørerne kom på podiet og fortalt hva som hadde motivert dem til å kjøre. Historien var tydelige og personlige.

- Jeg brenner for at den neste generasjonen skal kunne ta over og holde på, sa bonde Jon Lerhol fra Vang i Valdres som driver med melkeproduksjon i småskala i typisk fjellanbruk.

Les om de ti bøndene som kjørte til Oslo her.

Bøndene hadde med seg et brev som ble overlevert medlemmene av næringskomiteen. Budskapet var et kraftig inntekstløft for alle, behovet for investeringer spesielt for små og mellomstore bruk, at bøndene trenger bedre velferds- og sosiale ordninger, og et landbruk over hele landet.

Stort engasjement 

Alle traktorkjørerne forteller de har blitt møtt av et stort engasjement blant folk i alle alldre og bønder.

- Stortinget har det overordnete ansvaret for landbrukspolitikken - ikke bare dette året, men for en langsiktig utvikling som gir tro på framtida. Lytt til den klare beskjeden fra landets bønder. Sørg for inntektsløftet som helt nødvendig – i år og framover. Norge trenger bonden! avsluttet Bartnes.

Bli medlem