Julie Engeloug tok imot oss i Grimsetkjelleren til vårt årsmøte

Nytt styre i Romedal fra 17.10.2019

Vi har avholdt årsmøte på Grimset gård i Grimsetkjelleren der Julie Engeloug driver næringsutvikling innendørs i tillegg til selvplukk bringebær utendørs ( i tillegg til tradisjonell korn- og svineproduksjon). Her ble dette styret valgt:

Nå har vi gjennomført årsmøtet og konstituert det nye styret slik:

Margrete Ruud Skjeseth er leder.
Anne Line Rasch er nestleder.
Oddrun Merete Rosvoll Sagevik er sekretær.
Målfrid Narum er kasserer.
Erna Østberg er studieansvarlig.
Og Øyunn Kleppe Normann og Ingrid Hørsand Nordengen er vara til styret.  

Bli medlem