Høsten 2016 var det lederbytte i laget, fra Gerd til Margrete, foto: Kjersti S. Håland
Høsten 2016 var det lederbytte i laget, fra Gerd til Margrete, foto: Kjersti S. Håland
Sosialt på årsmøtet, foto: Kjersti S. Håland
Sosialt på årsmøtet, foto: Kjersti S. Håland

Styret i Romedal bygdekvinnelag

Dette er styret i Romedal bygdekvinnelag 2019-2020

                  

Margrete Ruud Skjeseth (leder)  948 45 848  
Anne Line Rasch (nestleder)  402 21 330   
Målfrid Narum (kasserer)  909 14 566  
Erna Sveen Østberg (studieleder)  481 91 011  
Oddrun Merete Rosvoll Sagevik (sekretær)  412 74 861  

Øyunn Kleppe Normann

(1. vara)  905 79 995  
Ingrid Hørsand Nordengen (2. vara)  958 55 465  

Vi vil gjerne ha flere medlemmer i laget og du kan melde deg inn HER

Bli medlem