Kulturminnedagen på Vaskeberget

For en nydelig kveld! Kulturminnedagen på Vaskeberget samlet ca. 30 personer. Knut Funderud fortalte om gamle dagers vaskeskikker med skylling av tøy i Vansjø vår og høst/vinter og om utviklingen mot vaskemaskinene, om området Vaskeberget med båthus og speiderhus og nå fritidsområde. Innspill og samtale med de fremmøtte gjorde det også interessant.   Noen av de som kom, hadde aldri vært her tidligere. Det er positivt å bli bedre kjent med kommunen og dens historie! 

 

Bli medlem