Hopp til hovedinnhold

Sandsvær Bygdekvinnelag

Styret 2022
Avtroppende styremedlemmer
Helga og Alette med Sandsværteppe
Astrid Pedersen på kjøkkenet i Jutehaugen
Vevprodukter fra vevstua
Vevmønster fra vevstua
Jutehaugen

Årsmøte 2021


Årsmøte 2021 ble holdt på Efteløt Menighetshus onsdag 27. oktober.

Leder Solveig Pedersen Aas ønsket totalt 24 medlemmer velkommen til årsmøte.
Årsberetning, lest av sekretær Anne Lise Hannevold,  og regnskap og budsjett, presentert av kasserer Anne-Lise Gunnes, ble godkjent.
Valgkomiteen hadde funnet kandidater til ledige styreplasser, og Helga Omholt ledet valgprosessen.

Det nye styret består av leder Solveig Pedersen Aas (gjenvalgt for 1 år), Astrid Rogstad Røraas (ikke på valg), Anne-Lise Gunnes (ikke på valg)
Maria Bramsen ny i styret og Gerd Jorunn Mogen ny i styret. Styret konstituerer seg på 1. styremøte etter årsmøte.

Anne Lise Hannevold og Laila Ødegården går ut av styret, og  leder Solveig Pedersen Aas takket for innsatsen og overrakte blomster.

Kveldens vertinner Bjørg Wetterstad og Bjørg Lie serverte kaffe og kake, og det ble tid til prat og hyggelig samvær med loddsalg.
Deler av overskuddet fra kveldens loddslag sendes til Guatemalaprosjektet.

Etter pausen fortalte Alette Lund og Helga Omholt fra historien til Komnes og Efteløt Bondekvinnelag sin vevstue.
Vevstua startet i Simenstad nedlagte butikklokaler i Komes i 1976. Nora Marie Sogn var vevlærer første året.
Senere overtok Inger Lise Ruud som instruktør noen år før Astrid Pedersen overtok.
Astrid ble institusjon når det gjelder vevstua, opplæring, utstyr, omsorg og god stemning, og har æren for at svært mange Sandsværdamer har lært å veve..
I oktober 1987 ble vevstua flyttet til plassen Jutehaugen under Nordre Aas, en gammel idyll med vedfyring kalde gulv.
I 2012 var det slutt. Da inviterte vevkomiteen bestående av Astrid Pedersen, Helga Omholt, Sigrid Waal, Reidun Thorsnes og Alette Lund kursdeltakere fra 1976-2011 til å komme med
vevprodukter produsert på vevstua. Det ble en flott utstilling på Komnes Grendehus 19. mars 2012.
Stor takk til Alette og Helga som tok oss med tilbake til vevstua denne kvelden!