Matglede

Årets julegave til bygdekvinnene i Rogaland

Rogaland Bygdekvinnelag har fått en svært generøs julegave av Gjensidigestiftelsen, som i sin årlige tildeling har tilgodesett organisasjonen med kr 1.221.995 til prosjektet "Bygdekvinner deler matglede".  Prosjektet har til hensikt å fremme matkunnskap, matglede og matkultur i matfylket Rogaland.

Prosjektet "Bygdekvinner deler matglede" i Rogaland er forankret i åtte (8) lokale prosjekt. Disse prosjektene er basert ut i fra lokale behov og entusiasme.  Rogaland bygdekvinnelag har 29 aktive lokallag spredt omkring i fylket. Ti av disse er involvert i dette matprosjektet. Prosjektene er fra Lund i sør til Erfjord i nord. I mellom disse prosjekta er Bjerkreim, Varhaug, Sandnes, Sola, Tysvær, Imsland, Vats og Skjold bygdekvinnelag med. 

Vi har også med oss Rogaland bygdeungdomslag, som har prosjektet "Gafla i deg". Dette har som formål å fremme opplæring i matlaging basert på bruk av lokale råvarer og "bruk norsk" til fokus på tradisjonsmat i ny drakt.

Hvert av delprosjektene har sin egen profil og hensikt. I dette store organisatoriske samarbeidet vektlegges at vi skal arbeide for å styrke samarbeidet intern i vår egen organisasjon og ikke minst vektlegge å samarbeide bredt med andre gode krefter lokalt for å fremme matglede og matkunnskap i hele fylket.

Bli medlem