Søppelhandtering
Temamøte om søppelsortering

Temakveld om søppelsortering

"Har de ein diskusjon i heimen eller på jobb korleis søppelet skal sorterast?" Dette spørsmålet frista eit kvart hundre sirdølar til å nytta ein torsdagskveld på Tjørhom grendehus for å få vita meir om IRS og avfallshandtering. Det burde nok vore mange fleire...

Dagleg leiar Steinar Ness informerte om IRS, korleis sorteringa foregår hos IRS, kva som skjer med søppelet vårt og arbeidet deira framover, hytterenovasjon og landbruksplast. Renovasjonsleiar Roald Larsen informerte om heimesida, informasjon ut til fastbuande og turistar og viste konkrete døme på kva slags søppel som skal kastast kor. Det var ei engasjert forsamling, så spørsmåla hagla undervegs i informasjonsdelen, og fleire fann nok ut at dei av og til har sortert feil. Det hender faktisk at me leverer så mykje plast i matavfallet, at det vert dårleg kompost, og det skal vera heilt unødvendig!

Vil me læra meir, ligg det mange ulike filmar på IRS si heimeside, t.d. https://www.youtube.com/watch?v=JyP4t2rrApY&app=desktop, som avkreftar ei standhaftig myte. På heimesida finn me det me treng vita om innlevering, mobil miljøstasjon og siste nytt òg, og me kan nok bruka ho mykje meir aktivt. Vil ein heller nytta appen eller Facebook, er det berre å setja i gang. Samstundes vil IRS bruka så mange kanalar for å få ut informasjon til fastbuande og, ikkje minst, turistar, som dei kan, så følg med i Agder - Flekkefjord tidende og Sirdalmedia.

To av dei frammøtte hadde tatt med søppel for å få sikre svar på kva som skulle i kva for ei søppelbøtte, og det vart mest restavfall denne gongen. Glas & hermetikk og papir & kartong vart ikkje sett på som komplisert å sortera, så dei kategoriane mangla, sjølv om det vart litt der òg.

IRS Miljø

IRS Miljø har totalansvaret for renovasjonen i kommunene Flekkefjord, Kvinesdal, Lund og Sirdal.

HVA SKJER MED AVFALLET VÅRT?

MATAVFALL: Matavfallet som kommer inn til Erikstemmen komposteres til jord. Her kan du se en liten film om kompostering på Erikstemmen.

RESTAVFALL: Restavfallet pakkes i containere på Erikstemmen, og fraktes til forbrenning på Forus Energigjenvinning.

PAPIR: Papiret som samles inn fra våre abonnenter pakkes til baller på Erikstemmen. Det hentes med trailere, og fraktes til Skjern Papirfabrik i Danmark.

PLASTEMBALLASJE: Myk plastemballasje samles inn fra abonnentene i blanke sekker. De kastes i samme kammeret som papir på bilen, men blir manuelt sortert ut igjen når bilen tømmes på Erikstemmen. (se video om gjenvinning) Plasten blir så pakket til baller, og fraktet med trailere til gjenvinningsanlegg i Nord-Tyskland. Se mer om plastgjenvinning på Grønt punkt sin hjemmeside.

DRIKKEKARTONGER: Utsorterte drikkekartonger presses i baller, og fraktes med trailere til papirfabrikker, der de kvernes opp, renses og blir til nye papp- og papir-produkter med minimalt bruk av kjemikalier. Husk at hvis du skyller, bretter, stapper, og skriver navn og telefonnummer på, så kan du faktisk vinne opptil 100.000 kroner i Returkartonglotteriet! Se mer på Grønt Punkt.

GLASS- OG METALLEMBALLASJE: Glass- og metallemballasje samles inn fra returpunkter ute i alle kommunene våre. På Erikstemmen blir det lastet opp i krok-kasser og fraktes til Sirkel i Fredrikstad.

METALL: Andre typer metaller levert til miljøstasjon pakkes i krok-kasser og fraktes til Hermod Teigen i Egersund

ELEKTRISK AVFALL: Elektrisk avfall må leveres inn på en Miljøstasjon. Der blir det sortert etter ulike typer gjenstander, f.eks, TV/skjermer, småelektrisk og kabler. Store elektriske artikler som vaskemaskin, kjøleskap osv, pakkes rett i container. Det blir fraktet videre til resirkulering. Det meste går til REVAC.

BILDEKK: Norsk dekkretur er et nonprofit-selskap som har ansvaret for innsamling av brukte og kasserte dekk.

VINDUER: Enkelte vindustyper er definert som farlig avfall på grunn av at PCB og klorparafiner er benyttet som tetningsmiddel. PCB-vinduer hentes på Erikstemmen av Ruteretur, og havner til slutt på Øra Miljøpark.

TREVIRKE: Alt trevirke (unntatt Impregnert/kreosot) som leveres til Miljøstasjonen kvernes opp til 1-100 mm flis, og sendes med vogntog til ulike anlegg som benytter det til varme-/steam- og strømproduksjon. Impregnert/kreosot sendes til forbrenning på Solør Bioenergi, i Rogaland. Reint trevirke, kjøres med vogntog til forbrenning i Borås i Sverige. Trevirke m/maling, kjøres med vogntog til forbrenning i Hyltebruk i Sverige.

KUNSTGRESS: IRS kan ta imot gamle kunstgressbaner. Gresset må rulles sammen, med gummigranulatene inni, maks bredde på rullen er 2 meter. Det gamle kunstgresset fraktes med biler fra Geminor til et nytt anlegg i Danmark, Re-Match, som gjenvinner 99% av materialene.

Bli medlem