Oktober høst og tid for Årsmøte
Oktober høst og tid for Årsmøte
Tradisjon tro, ost og kjeks blir servert
Tradisjon tro, ost og kjeks blir servert
Opptelling av stemmer
Opptelling av stemmer

Årsmøte 30. oktober 2018

Årets Årsmøte er gjort, med godt oppmøte og godt valg.

Årsberetning ble lest opp. Mye har vi fått være med på og være del av. Vi har fått flere nye medlemmer dette året, så laget har pr i dag 55 medlemmer, selv om noen har sluttet. Det har vært 10 medlemsmøter, derav Årsmøte og julemøte. Laget har hatt julegårdsmarked, deltatt på Åpen gård samt servert kirkekaffe og pyntet til Høst-takkefest i Nordre Slagen Kirke. Tre damer gikk ut av styret: Inger Johanne Amundsen, Ellen Merethe Grorud og Solveig Fjæreide, som ble takket for sine verv med en høstbukett. Det nye styret vil konstituere seg selv. Styret oppsett og medlemmer kommer. Nye verv i andre komiteer ble også gjort, der andre gikk ut. Takk alle som har vært med å bidra til lagets liv og virke. Det blir forandringer i året som kommer, komiteen som tok seg av sommerturen, avslutter. Det vil heretter være styret som organiserer de turene. Tusen takk til Kari Eik og Grete Kjølner Hassum for mange flotte turer dere har arrangert. Julegårdsmarkedet avsluttes også. Etter 10 år på Løn gartneri- gård, takker julekomiteen for seg. Takk til alle som har bidratt gjennom alle disse årene med alt som skal til for å få til et hyggelig marked. Så ønsker Slagen bygdekvinnelag nye og gamle medlemmer et riktig fint nytt lag-år. 

Bli medlem