11 trivsels- og kløverturer

308 personer har deltatt på de 11 trimturene som Sparbu Bygdekvinnelag og Mære sanitet har stått sammen om å arrangere sommeren 2021.

Turmålene har variert fra lette bygdeveger til stier i skog og mark. Målet har vært at alle kan delta utfra egne forutsetninger. 

Avslutningen var lagt til Egge museum. Nortura sponset grillpølser, Ingrid Lill stilte med saft, og varm kaffe kom frem fra egne termoser. 

Tilretteleggere for turene har også i år vært Ingrid Lill og Petter Kolset. Vi retter en stor takk for det verdifulle arbeidet de gjør med forberedelser og gjennomføring. 

Bli medlem