foto: Bjørn Erik Øvrelid, T-A
foto: Bjørn Erik Øvrelid, T-A

25.000 til nytt orgel i Mære kyrkje

Orgelkomiteen i Mære kyrkje søker økonomiske støtte fra lag og foreninger i Mære sokn. Styret i Sparbu Bygdekvinnelag har vedtatt å gi kr 25.000. I tillegg stiller vi oss disponibel til å være medarrangører på arrangement som orgelkomiteen tar initiativ til.

Nytt orgel

Et nytt orgel vil koste 6 millioner kr. Kirkene med inventar er et kommunalt ansvar, men det forutsettes at det bidras med lokale midler. En tilstandsrapport fra mars 2017 sier at det 45 år gamle orgelet er i vesentlig dårlig stand.

Bli medlem