Det norske måltid

Sparbu Bygdekvinnelag inviterer Mære skole og barnehagene i bygda til å delta i "det norske måltid".

Søknadsfrist er 23. februar 2018.

Sparbu Bygdekvinnelag inviterer Mære skole og barnehagene i bygda  til å søke på midler til å lage et norsk tradisjonsmåltid sammen med elevene og barnehageungene.

De eneste kravene vi stiller til søknaden er at dere:

Skriver en kort beskrivelse av tiltaket

Lager et budsjett som beskriver utgiftene, og angir hvor mye det søkes om

Vi krever av dere at pengene primært skal brukes til innkjøp av råvarer og ingredienser til måltidet, at det skal brukes norske råvarer og at maten skal lages fra bunnen av. Men husk også tilbehøret til måltidet som skjenning, flatbrød, brød, fargerike servietter osv.

Vi har kr. 30.000 til disposisjon til fordeling.

Filer: 
Bli medlem