Møteprogram

Møteprogram 2018

MØTEPROGRAM 2018 – Spydeberg Bygdekvinnelag

 

Onsd 10. januar          Spydeberg Rock Festival

kl. 19.00 på FS             Kenneth Hansen , Eddy Lyshaug og

                                    Børre Olsen

 

Onsd 14. februar        Inspriasjonskveld, ØBK

Sarpsborg                   Hjerneforsker Kaja Nordengen                     

                                    Se vedlagte invitasjon

 

Onsd 14. mars            Spydeberg Bygdeungdomslag          

Kl. 19.00 på FS            info og aktiviteter

 

Onsd 11. april             Teger

Kl 19.00 på FS             Ragnhild Tunby m/fl 

 

Onsd 9. mai                Askim Frukt og Bærpresseri

kl 18.00 i Askim          info, åpen butikk

 

Onsd 13. juni              Holli Mølle

Kl 19.00 Bygdetunet   Sommermøte

 

Onsd 12. sept              Sopp – bruk og tillaging

kl 19.00 på FS              v/Inger Lise Østmo

 

Onsd 10. okt               Årsmøte

Kl 19.00 på FS             Bolstere, sengetepper, kjøkkenbroderier

 

Onsd 21. nov               Eftasverd

 

Bli medlem