Om Spydeberg Bygdekvinnelag

Laget ble stiftet i januar 1933 Har aktive medlemmer i alle aldre og antall medlemmer pr. 01.09.2017 var 64. 

.  er opptatt av lokal kultur og tradisjoner, kortreist mat og folkehelse

.  jobber for trivsel og glede i bygda vår

.  samles 2. onsdag i måneden til fordrag, demonstrasjoner, turer o.l.

.  har egen vevstue på Grinitun

.  er medarrangør for strikkekafeen på Frivilligsentralen hver torsdag

.  fortsetter med uhøytidelige "ullkvelder" på Frivilligsentralen 2.hver mandag okt. - mars

.  deltar på arrangement i bygda, bl.a. Oktoberfestivalen, Julegård på Vollene

.  har flatbrødkurs - iblandt også andre kurs

.  har bakedager på Dagsenteret på Grinitun hver høst

.  pynter kirken til høsttakkegudstjeneste

Våre aktiviteter er åpne for alle interesserte.
Møter, turer og kurs averteres i Smaalenenes Avis
Følg oss gjerne på Facebook og på våre nettsider www.bygdekvinnelaget.no (lokallag Spydeberg)
Mer info. ta kontakt med vår leder Liv Ragni Skinnes Kjos 482 06 517

12.

Feb

Spydeberg Bygdekvinnelag
Bli medlem