Om Spydeberg Bygdekvinnelag

Laget ble stiftet i januar 1933 Har aktive medlemmer i alle aldre og antall medlemmer pr. 01.09.2017 var 64. 

.  er opptatt av lokal kultur og tradisjoner, kortreist mat og folkehelse

.  jobber for trivsel og glede i bygda vår

.  samles 2. onsdag i måneden til fordrag, demonstrasjoner, turer o.l.

.  har egen vevstue på Grinitun

.  er medarrangør for strikkekafeen på Frivilligsentralen hver torsdag

.  fortsetter med uhøytidelige "ullkvelder" på Frivilligsentralen 2.hver mandag okt. - mars

.  deltar på arrangement i bygda, bl.a. Oktoberfestivalen, Julegård på Vollene

.  har flatbrødkurs - iblandt også andre kurs

.  har bakedager på Dagsenteret på Grinitun hver høst

.  pynter kirken til høsttakkegudstjeneste

Våre aktiviteter er åpne for alle interesserte.
Møter, turer og kurs averteres i Smaalenenes Avis
Følg oss gjerne på Facebook og på våre nettsider www.bygdekvinnelaget.no (lokallag Spydeberg)
Mer info. ta kontakt med vår leder Liv Ragni Skinnes Kjos 482 06 517

Bli medlem