Velkommen
Velkommen
Vi fikk smake på produktene

Askim Frukt og Bærpresseri

9. mai gikk ferden til Askim frukt og Bærpresseri hvor vi var velkommen til 
å holde vårt møte denne måneden

Vår leder Liv Ragni ønsket velkommen til 19 deltagere og ga ordet til Astrid Lier  Rømuld
som fortalte historien om AFB fra begynnelsen i 1935 og fram til i dag.

I 1935 tok Askim Bondekvinnelag initiativet til pressing av frukt. Det var mange
hageeiere og mye frukttrær, så tilgangen på frukt og bær var ingen problem.
Bær-pressse ble innkjøpt i 1936, og det hele foregikk i en kjeller på Høyendal i Askim.
i 1948 ble lokalene for små, og bedriften ble flyttet til Osloveien, Gurud.
Det hele startet som et andelslag, men i 2004 omgjort til AS - med 1300 aksjer
og 500 aksjonærer, med verdi på  kr 40-45000,- pr aksje.
Siden 1972 har AFB vært etablert i "Hurrahølet" med butikk og produksjonslokaler
på tilsammen 11000 kvadrat-meter.

Det har vært en rivende utvikling der de siste 10 årene.
Hele bedriften har vært gjennom mye endringer og restaureringer.
Det var først en del motstand mot selvbetjent bedrift, som Rømuld foreslo,
men i ettertid har de fått mye skryt for forandringen.
Det meste er automatisert innen pressing, flaske-vasking og tapping.
Det nye anlegget har presse-kapasitet for 10 tonn epler pr. time

Det er kun norsk frukt og bær i all saft fra AFB.
Etter hvert har det også blitt mange andre utsalgs-plasser av produktene
fra AFB, i alt 7 steder.

AFB har 22 årsverk og 48 ansatte, foruten sesong og lørdagshjelp.
Bedriften kan vise til positive resultater selv med så mye investeringer og
ansettelser. Det er også viktig å gi andre lokalmat-produsenter anledning
til å selge sine produkter.
Veien videre. i flg Rømuld:
Dyrke unikhet - Beholde lokal identitet - Stabil arbeidskraft - Bredde i utvalget -
Utvikle nye produkter - Rasjonell drift - Godt arbeidsmiljø og "moro på jobb"

 

Askim frukt og Bærpresseri
Bli medlem