Hopp til hovedinnhold

Tjølling Bygdekvinnelag

Om Tjølling Bygdekvinnelag

Vi er en møteplass for aktive kvinner i alle aldre som ønsker å være pådrivere for levende bygder. Vi er opptatt av blant annet tradisjonsmat og tradisjonshåndverk og ønsker å bo i en levende bygd. Vi støtter barn og unge i bygda vår.

Tjølling Bondekvinnelag ble stiftet i 1933. Første formann var Marie Tvedten og 32 damer meldte seg inn. I 2002 skiftet laget navn til Tjølling Bygdekvinnelag. Laget har i dag (2019) omlag 60 medlemmer i alle aldre. Gjennom året arrangerer vi medlemsmøter med forskjellig temaer, diverse kurs og markeder og fester. Penger vi tjener går til drifting av laget vårt og til barn og unges aktiviteter i bygda. Vi er stolte av å være medlem av en organisasjon som hjelper kvinner nasjonalt og internasjonalt, tar vare på og deler kunnskap om tradisjonsmat, støtter primærnæringen og hjelper til med å holde norges bygder levende.Vi holder medlemsmøter hver siste mandag i måneden på Bøndenes Hus i Tjølling. Møtene begynner alltid kl. 19:00. Det er kaffe og lett bevertning. Velkommen til nye medlemmer!