Lisbeth, Anne Lise, Mette og Hanne fra styret
Bygdekvinner, Gerd, Anne-Grethe, Inger, Eva, Antonie, Grethe og Anne Lise med ryggen til
Det ble servert suppe og foccaciabrød, gulrotkake og kaffe. Kari, Tone og Anne Grethe koser seg med deilig mat.

Ullensaker Bygdekvinnelag. Årsmøte 2018-2019.

Ullensaker Bygdekvinnelag.  Årsmøte 2018-2019.

Onsdag 7. november 2018 var det årsmøte på Lund Grendehus.  17 medlemmer møtte.  Sekretær Mette Knai hadde skrevet en fyldig årsmelding med vedlagte bilder.   Det har vært stor aktivitet i laget dette året.   Styret har gjort en skikkelig innsats for å få til alle arrangementene.  Sommerturen i år gikk langs Akerselva.  Flott tilrettelagt av turkomiteen.  En populær tur.

Anne Lise Lund fortsetter som leder og Lisbeth Kværner fortsetter som kasserer.  De fortjener stor applaus for jobben de har gjort dette året og vi er glade for at de fortsetter.  Hanne viste bilder fra et kvinneprosjekt i Guatemala som Bygdekvinnelaget skal bidra med midler til.  Pengene som kom inn  på loddsalget går dit.

Så er vi i gang med ny arbeidsplan for 2018-2019.  I november blir det tradisjonsbakst av julekaker.  I desember blir det som tidligere år førejulsmøte i  Menighetsstua i Furuseth.  Takk for et hyggelig årsmøte.

 

Bli medlem