Domkirkeodden
Bygdekvinner, Gerd og Inger m.fl.
Guiden synger gregoriansk sang
Gammel redskap
Hagemarked
"Kyss meg over gjerdet"
Staur gård
Mette og Kirsten i hagen på Staur gård
Kirsebær, "høyt henger de og sure er de"!
Middag i blå spisestue

Ullensaker Bygdekvinnelag`s sommertur 2019

Ullensaker Bygdekvinnelag hadde i år sommertur til Hamar.  Søndag 4. august 2019 startet vi på Jessheim, 22 damer og noen karer i buss kjørt av Jørgen Stensby.   Første stopp var Domkirkeodden på Hamar. 

Vi fikk omvisning i ruinene av syngende guide.  Først fortalte guiden om domkirkeruinene med glassvernebygg og folkemuseum. Inne i glassbygget fikk vi høre gregoriansk sang.

 En stor urtehage finner vi også på Domkirkeodden.  Det er økologiske vekster med røtter i kulturhistorien.  (ref. domkirkeodden.no)

Mere blomster/stauder fikk vi se, kunne kjøpe også; Staudeklubben Mjøsen hadde stort og innholdsrikt hagemarked.

Fra Domkirkeodden gikk turen til Staur gård på Ottestad, « En smak av herskaplighet ved Mjøsas bredder».  Gården er gjestegård, forsøksgård og avlsgård for sau og storfe i tillegg til ca. 1000 mål dyrket jord.

Vi fikk høre gårdens historie av daglig leder Ola Qvale. 

Her spiste vi middag.  Etter en hyggelig, lang og varm dag gikk turen tilbake til Jessheim.

Takk til turkomiteen for opplegg og flott valg av sted for sommerturen. 

Bli medlem