Foto M.Hauso
Foto M.Hauso

Aktivitetar i 2021

Ein rykande fersk plan er klar! Mykje kjekt som skal skje i Ulvik Bygdekvinnelag i tjuetjueein!

Aktivitetane er planlagde slik at dei skal kunne gjennomførast sjølv om "koronaregimet" held fram. Grunna smittevern vil det bli påmelding.'

Informasjon om kvart arrangement kjem når det nærmar seg, men her er planen i heilheit:

(Trykk på vedlegget nederst, om du vil ha utskrift av planen)

 

   

Bli medlem