Nytt frå styret

Kari Margrete har fått fritak frå leiar-vervet, gjeld frå medio august. 

Kari Magrete har fått fritak i sitt verv som leiar i Bygdekvinnelaget frå medio august. Ho skal ta videreutdanning. Kari Pettersborg blir kontaktperson for Bygdekvinnelaget fram til årsmøtet. 
Mvh styret

Bli medlem