Alle arrangementer fram til sommeren avlyses!

Pga koronaepedemien avlyser vi organiserte møter og turer - foreløpig for mars, april, mai og juni.

vi kommertilbake ved endringer.

 

Bli medlem